Arjen Wals

Arjen Wals is als buitengewoon hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van Sociaal Leren en Duurzame Ontwikkeling verbonden aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is hij, bij dezelfde universiteit, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Educatie & Competentiestudies en wel op het terrein van natuur- en milieueducatie en leren voor duurzaamheid.

Zijn speech gaat in op trends op het gebied van wetenschap en samenleving en Arjen zal vertellen over de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat gedaan is naar de werkwijze van de WageningseWetenschapswinkel en de doorwerking van de projecten Het gaat vooral om een serie succesbepalende factoren in de wetenschapswinkelprojecten, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.