Thea Hilhorst

Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan Wageningen Universiteit:

Leidt een onderzoeksgroep waar momenteel 18 promovendi en een aantal senior onderzoekers deel van uitmaken. Het gaat om onderzoek naar de dagelijkse praktijk van overleven en hulpverlening ten tijde van natuurrampen en conflicten. Het gaat dan bijvoorbeeld om humanitaire hulp, wederopbouw, vredesopbouw, klimaatadaptatie en rampenbestrijding. Het onderzoek speelt zich onder andere af in Angola, Congo, Afghanistan, IndonesiŽ, Sudan Mozambique en Uganda. Thea Hilhorst heeft in 1992 een jaar
meegewerkt aan een wetenschapswinkel onderzoek van Fanny Heymann. Het ging om de vraag hoe organisaties van plattelandsvrouwen agrarische vrouwen beter kunnen bereiken. De interactieve methodologie van dit programma was bepalend voor haar latere onderzoek. Ze maakt hier nog steeds dankbaar gebruik van in haar onderzoeksprogramma voor rampenstudies!