Ingrid Cremer

Ingrid Cremer, Centrum voor Biologische Landbouw, Lelystad.

Het CBL is onderdeel van de Stichting Biologische Landbouw Flevoland en geeft vanuit

Flevoland ondersteuning aan de biologische sector. Het CBL bevordert omschakeling van gangbare productie naar biologische, stimuleert kennisoverdracht en kennisuitwisseling, en ondersteunt samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau. In 2008 vroeg het CBL aan de wetenschapswinkel de ontwikkelingsmogelijkheden van het Centrum te onderzoeken. In samenwerking met PRI (Plant Research International) en de leerstoelgroep Biologische Productiesystemen werd deze vraag uitgewerkt.

Het Centrum Biologische Landbouw had zich in 15 jaar ontwikkeld vanuit een positie als informatiecentrum van het biologische landbouwgebied Lelystad-Noord, tot een nationale stimulator voor de praktijkontwikkeling van de teelt, verkoop en consumptie van biologische producten in een veranderende maatschappelijke context.

Het onderzoek resulteerde in de aanbeveling om recente ontwikkelingen rondom ďstedelijke voedselstrategieŽnĒ als een kansrijk nieuw thema voor het Centrum op te pakken. Met stedelijke voedselstrategieŽn kan worden ingezet op regionale producten, zelfvoorziening en de lokale economie, wat goed aansluit bij de huidige projecten van het CBL. Maar ook gezondheid (geestelijk en lichamelijk) en algemene milieuaspecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor het CBL een logische stap om multifunctionele (biologische) landbouw te koppelen aan ontwikkeling van een stedelijke voedselstrategie.

 

Voor informatie over het centrum en de activiteiten, zie www.biologischelandbouw.org