Henk Mulder

Dr. Henk Mulder, coördinator bij de Wetenschapswinkel in de Groningse Bètafaculteit:

Henk Mulder werkt sinds 1989 als coördinator bij de Wetenschapswinkel in de Groningse Bètafaculteit. Opgeleid als chemicus, gepromoveerd in de energie- en milieukunde, is hij nu tevens docent ‘wetenschap en samenleving’ en ‘wetenschapscommunicatie’ bij de RUG. Hij was projectleider van het door Buitenlandse Zaken gefinancierde project om milieuwinkels in Roemenie op te richten (1998-2005) en betrokken bij de oprichting van het internationale netwerk van wetenschapswinkels, Living Knowledge www.scienceshops.org . Hij coördineert sinds 1 mei 2010 het project PERARES “Public Engagement with Research and Research Engagement with Society” .Met 2,7 miljoen EU subsidie wil dit project de komende 4 jaar de samenwerking tussen wetenschappers en maatschappelijke organisaties bij het opstellen van onderzoeksagenda’s bevorderen. In PERARES werken 26 partners uit 17 landen samen. Bij de vorige Landelijke Dag Wetenschapswinkels in 2008 mocht Henk de Interlandse Wetenschapswinkelprijs Wisseltrofee mee naar Groningen nemen; nu brengt hij hem als secretaris van de jury 2010 weer terug.