Gerard de Jong

Gerard de Jong, directeur Rudolphstichting, De Glind.

Het jeugddorp De Glind, vlakbij Barneveld, oriënteerde zich in 2003 op een ‘nieuwe’ toekomst. Dit was noodzakelijk geworden door veranderingen in de zorgsector. Daarnaast speelden in de groene omgeving van De Glind ontwikkelingen die een basis konden zijn voor nieuwe vormen van zorg in dit speciale dorp.

In opdracht van de wetenschapswinkel gingen onderzoekers van Alterra aan het werk om de ontwikkelingskansen in beeld te brengen en een samenhangend ruimtelijk ontwikkelingsbeeld op te stellen. Voor de ontwikkeling van het dorp zijn vier sferen geschetst, met ieder een eigen karakter en een specifieke mix van mogelijkheden op het gebied van wonen, werk, groene inrichting en zorg. Ook is aangegeven welke vormen van regie mogelijk zouden zijn om dit beeld te realiseren.

De onderzoeksresultaten droegen in belangrijke mate bij aan het voortbestaan van De Glind en het vormgeven van de toekomst. In 2010 staat het dorp opnieuw voor de keuze om haar zorgaanbod te vernieuwen. Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting, een van de partners in De Glind, komt vertellen hoe zij geïnspireerd werden door het wetenschapswinkelonderzoek en een stevige basis voor het jeugddorp wisten te creëren, van waaruit ze nu hun zorgaanbod kunnen verbreden.

 

Voor meer informatie zie ook www.rudolphstichting.nl en www.deglind.nl .