Contact
 
Wetenschapswinkel Wageningen UR
Telefoon: 0317 – 483908 (Gerard Straver)
Telefoon: 0317 – 483951 (Lèneke Pfeiffer)
E-mail: scienceshop@wur.nl
Website: www.wetenschapswinkel.wur.nl

Locatie wetenschapswinkeldag: Alterra Lumen, gebouw 101, Droevendaalsesteeg 3, zie route.

B&B overnachting in Wageningen
Hotel overnachting in Wageningen

 

 


Gerard Straver
Sinds 2004 coördineer ik met veel plezier de Wageningse Wetenschapswinkel. Het is fantastisch om betrokken te zijn bij aanvragen en onderzoeksprojecten van allerlei maatschappelijke organisaties. Het gaat vaak om vragen die er toe doen. Om organisaties die de onderzoeksresultaten weten te gebruiken.

Het enthousiasme van deze organisaties maakt dat studenten en onderzoekers met veel inzet en deskundigheid bijdragen aan het welslagen van onze onderzoeksprojecten.

Die actieve betrokkenheid van verschillende partijen van binnen en buiten Wageningen UR is de sleutel voor het succes van de formule van de Wetenschapswinkel. Iedereen is blij als de onderzoeksresultaten leiden tot een beter plan, tot meer draagvlak, tot publiciteit.

We bestaan 25 jaar. Goed om stil te staan bij wat we hebben bereikt. Goed ook om de mogelijkheden van de Wetenschapswinkel voor iedereen zichtbaar te maken

 

  

  


Lèneke Pfeiffer
Ik ben Lèneke Pfeiffer, werkzaam bij de Wetenschapswinkel op allerlei gebieden: secretariaat, financiën en beleid. Steeds weer word ik verrast door de vragen die binnen komen en de enorme betrokkenheid van groepen mensen daarbij. Het is goed om te zien dat Wageningse kennis op deze manier terecht komt daar waar er behoefte is.